Dáng đẹp

Đêm Khuya Để Đèn, Dễ Béo

cbbe89f9-9634-4bb1-8d37-ef8c99462fb2

Ánh đèn kích thích việc trao đổi chất làm rối loạn chức năng và dẫn đến tăng cân không kiểm soát.

Dựa theo đánh giá từ thí nghiệm trên chuột trong thời gian dài, Đại học bang Ohio, Mỹ đã phát hiện, những con chuột phải sống dưới ánh sáng đèn ngay cả đêm khuya có thể trọng tăng hơn 40%. Đọc tiếp →